Välkommen till Charlie´s Brunns- & energiborrning

Charlie´s Brunns- & energiborrning AB startade år 1995 av Charlie och Helén Isaksson. Därefter har företaget vuxit stadigt och sysselsätter idag tre borrlag med åtta medarbetare. Vårt arbetsområde är främst Västerbottens inland men vid entreprenad och utmanande projekt åker vi även till närliggande län.

Vi arbetar med fyra olika borrningsverksamheter:

• Entreprenadborrning
• Prospekteringsborrning
• Vattenborrning
• Geonergi för bergvärme

Hälften av vår verksamhet utgörs av entreprenad- och prospekteringsborrning, resterande är borrning för vatten och bergvärme. Vår maskinpark består av fyra kompletta anläggningar med borrigg, lastbil, servicebuss samt kompressor.
Borriggarna är tre radiostyrda Comacchio och en kabelstyrd Nemek, samt kompressorer från Atlas Copco. Vi har tre ekipage i verksamhet samt ett i reserv för att undvika stillestånd.

Lång erfarenhet

Företaget har nu varit igång i 25 år och Charlie själv har mer än 30 års branscherfarenhet. Tillsammans med vår yrkeskunniga personal borgare det för ett väl planerat och utfört arbete.

Vår personal är viktig och utbildas löpande efter behov och lagkrav. I vårt certifierade ledningssystem hålls frågor om miljö, kvalité och arbetsmiljöfrågor ständigt levande.

Bolaget är medlem i branschorganisationen Borrföretagen och FAB – Förening för aktiva i borrbranschen.

Viktiga frågor för Borrföretagen är säkerhet, utbildning och teknik. De har sedan länge tagit initiativ för utbildning av blivande brunnsborrare och vidareutbildning av medlemsföretagen och dess personal.

FAB är ett forum för utbyte av erfarenheter och behandling av branschfrågor.

Vår personal certifieras via RISE.

Vi har ansvars- och miljöansvarsförsäkring samt erforderliga produktförsäkringar. Via Borrföretagen finns en medlemsförsäkring som kan träda in och slutföra en entreprenad om medlemsföretaget inte själv klarar av det p g a ekonomiska eller tekniska skäl.

Vi följer av Borrföretagen fastställda normer och garantier för brunnar.

Visste du att:

  • Vi är ett stabilt företag med AAA-rating.
  • 2010 blev Charlie Isaksson årets manlige företagare i Vilhelmina kommun och 2011 utsågs vi till Gasellföretag.
  • År 2020 firade vi 25 år som företag

Välkommen till Charlie´s Brunns- & energiborrning AB

Charlie´s Brunns- & energiborrning AB startade år 1995 av Charlie och Helén Isaksson. Därefter har företaget vuxit stadigt och sysselsätter idag tre borrlag med åtta medarbetare. Vårt arbetsområde är främst Västerbottens inland men vid entreprenad och utmanande projekt åker vi även till närliggande län.

Vi arbetar med fyra olika borrningsverksamheter:

• Entreprenadborrning
• Prospekteringsborrning
• Vattenborrning
• Geonergi för bergvärme

Hälften av vår verksamhet utgörs av entreprenad- och prospekteringsborrning, resterande är borrning för vatten och bergvärme. Vår maskinpark består av fyra kompletta anläggningar med borrigg, lastbil, servicebuss samt kompressor.
Borriggarna är tre radiostyrda Comacchio och en kabelstyrd Nemek, samt kompressorer från Atlas Copco. Vi har tre ekipage i verksamhet samt ett i reserv för att undvika stillestånd.

Lång erfarenhet

Företaget har nu varit igång i 25 år och Charlie själv har mer än 30 års branscherfarenhet. Tillsammans med vår yrkeskunniga personal borgare det för ett väl planerat och utfört arbete.

Vår personal är viktig och utbildas löpande efter behov och lagkrav. I vårt certifierade ledningssystem hålls frågor om miljö, kvalité och arbetsmiljöfrågor ständigt levande.

Bolaget är medlem i branschorganisationen Borrföretagen och FAB – Förening för aktiva i borrbranschen.

Viktiga frågor för Borrföretagen är säkerhet, utbildning och teknik. De har sedan länge tagit initiativ för utbildning av blivande brunnsborrare och vidareutbildning av medlemsföretagen och dess personal.

FAB är ett forum för utbyte av erfarenheter och behandling av branschfrågor.

Vår personal certifieras via RISE.

Vi har ansvars- och miljöansvarsförsäkring samt erforderliga produktförsäkringar. Via Borrföretagen finns en medlemsförsäkring som kan träda in och slutföra en entreprenad om medlemsföretaget inte själv klarar av det pga ekonomiska eller tekniska skäl.

Vi följer av Borrföretagen fastställda normer och garantier för brunnar.

Visste du att:

  • Vi är ett stabilt företag med AAA-rating.
  • 2010 blev Charlie Isaksson årets manlige företagare i Vilhelmina kommun och 2011 utsågs vi till Gasellföretag.
  • År 2020 firar vi 25 år som företag