Prospektering och RC-borrning

I vår prospekteringsverksamhet arbetar vi åt gruv- och prospekteringsföretag som letar efter brytvärda malmfyndigheter. Vi är ett av
Sveriges få företag som använder så kallad RC-borrning.
RC står för Reverse Circulation. En borrmetod som ger provmaterial från exakta djup, såväl torra som våta prover efter önskemål. Det packas i provpåsar för analys.

Metoden används vid ytborrning i produktion i dagbrott och för provborrning ned mot 200 meters djup.
RC-borrning har fördelen att den är snabb och ger mer provmaterial att analysera jämfört med kärnborrning.
Vår fördel är att vi har hög kompetens och erbjuder våra kunder bra lösningar.
Vi jobbar även under jord.

Bland våra kunder finns Boliden Mineral AB och Dragon Mining Sweden.